«Київський аудитор»

Аудиторська фірма

+38 (050) 381-19-47

Аудиторська компанія

Багаторічна експертиза у
фінансових, податкових та юридичних питаннях

[Київ, київська область, вся Україна]

Про нас

Аудиторська фірма «Київський аудитор» працює на ринку аудиторських послуг з 2005 року. В своїй роботі ми керуємось Міжнародними стандартами аудиту та Кодексом професійної етики бухгалтерів. Спеціалісти нашої компанії мають вищу економічну освіту, досвід роботи бухгалтерами, аудиторами та економістами. Послугами “Київського Аудитора” користуються підприємства сфери виробництва та транспорту, сільського господарства та послуг, гуртової та роздрібної торгівлі, фінансового сектору тощо. 

icon audit 3

20+
років на ринку

icon audit 2

30+
актуальних послуг

icon audit 1

200+
аудиторських перевірок

За роки роботи наша компанія здобула великий досвід перевірки та консультування підприємств різних галузей економіки. Цей досвід дозволяє виконувати будь-які поставлені завдання:

 • аудит фінансової та податкової звітності,
 • ведення та відновлення бухгалтерського обліку,
 • консультування з податкових питань.

Завдання виконуються якісно та в обумовлені терміни.

Ми гарантуємо конфіденційність отриманої в процесі виконання завдань інформації. Вимоги дотримання конфіденційності відображені в договорі про надання аудиторських послуг.

Послуги, які пропонує наша аудиторська фірма

Протягом останніх вісімнадцяти років аудиторська фірма «Київський аудитор» успішно надає послуги з проведення аудиторських перевірок, консалтингу та ведення бухгалтерського обліку. Ми використовуємо багаторічний досвід, який дозволяє якісно виконувати поставлені клієнтами завдання.

Основним напрямком нашої діяльності є, звичайно, аудит. Проведення аудиторських перевірок дозволяє виявити недоліки фінансової та податкової звітності, отримати уявлення про реальний фінансовий стан підприємства. Зацікавленими в проведенні аудиторської перевірки можуть бути власники, керівництво, потенційні покупці підприємства.

Консалтингові послуги можуть бути дуже корисними у випадку, коли власники або керівництво підприємства приймає рішення щодо здійснення господарських операцій. Консультації наших спеціалістів допоможуть отримати відповідь на запитання, як господарські операції будуть відображатися в бухгалтерському та податковому обліку, які правові наслідки здійснення таких операцій.

Бухгалтерський супровід дозволяє коректно відображати господарські операції в регістрах бухгалтерського обліку, безпомилково формувати фінансову, податкову та статистичну звітність, подавати її до контролюючих органів.

Ініціативний аудит фінансової звітності

Ініціативний аудит фінансової звітності

Такий аудит є дуже важливим для власників підприємства, так як надає можливість впевнитись в реальному фінансовому стані підприємства, його активах, зобов’язаннях та капіталі. Також аудит фінансової звітності дозволяє підтвердити чисті активи підприємства, які є основним показником для визначення вартості підприємства, та прибуток підприємства, який є базою для нарахування дивідентів.

Податковий аудит

Податковий аудит передбачає перевірку правильності нарахування та сплати податків і зборів. Є дуже корисним для власників та керівництва підприємства, так як дозволяє виявити податкові ризики та застосувати заходи по їх усуненню.

Аудит податкової звітності здійснюється за наступними напрямками:
– податок на прибуток;
– податок на додану вартість;
– податок з доходів фізичних осіб;
– єдиний соціальний внесок;
– інші податки та збори.

 

В процесі аудиту податкової звітності здійснюється співставлення регістрів бухгалтерського обліку з податковою звітністю, аналізується первинна документація та господарські договори, використовуються загальнодоступні бази даних.
За результатами аудиту податкової звітності складається звіт з рекомендаціями по усуненню недоліків.
Податковий аудит є дуже корисним перед проведенням документальної перевірки податковими органами.

Аудит використання грантових коштів

Спеціалісти Аудиторської компанії «Київський аудитор» мають досвід здійснення перевірок ефективності використання грантових коштів. Так, було перевірено ефективність  використання коштів, отриманих у вигляді грантів від Українського культурного фонду для здійснення культурних проектів (20 проектів).
 
Також, маємо досвід перевірок використання грантових коштів, отриманих від донорів-нерезидентів.
Аудит ефективності  використання грантових коштів надає можливість відповісти на наступні питання:
 1. Чи досягнута запланована мета використання грантових коштів?
 2. Чи використаний обсяг коштів є мінімально можливим для досягнення поставленої мети?
 3. Чи достатньо оптимальним був спосіб досягнення встановленої мети за наявного обсягу виділених
  грантових коштів?

Аудит при купівлі-продажу підприємства

Включає ініціативний аудит фінансової звітності та податковий аудит. Дозволяє потенційному новому власнику підприємства виявити фінансові та податкові ризики.

Аудит при зміні бухгалтера

Включає ініціативний аудит фінансової звітності та податковий аудит. Дозволяє власнику підприємства переконатись у якості роботи бухгалтера.

Консультаційні послуги

Консультації  з фінансового обліку та звітності надаються стосовно відображення господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку (в тому числі  із застосуванням системи 1С) та фінансовій звітності (згідно національних або міжнародних стандартів).

У керівництва підприємства часто виникають питання стосовно неоднозначного трактування норм податкового законодавства України (Податкового Кодексу, Закону про ЄСВ) та складання податкової звітності.

Спеціалісти нашої фірми надають консультації з питань застосування податкового законодавства як в усній, так і в письмовій формі з посиланням на нормативні документи.

Також ми надаємо консультації стосовно правомірності застосування штрафних санкцій контролюючими органами.

Ведення бухгалтерського обліку

Ведення бухгалтерського обліку передбачає:

 • відображення господарських операцій в регістрах аналітичного та синтетичного обліку (в тому числі із застосуванням системи 1С) на підставі первинних документів;
 • розрахунок суми податків та зборів;
 • формування фінансової, податкової та статистичної звітностей та її подання до контролюючих органів засобами електронного зв’язку (через програми Медок, Артзвіт та ін.).

Портфоліо нашої аудиторської фірми

Клієнтами нашої аудиторської компанії є українські фірми та підприємства з іноземними інвестиціями сфери виробництва, транспорту, сільського господарства, послуг, оптової та роздрібної торгівлі, фінансового сектору.

За роки діяльності було здійснено понад 200 аудиторських перевірок фінансової та податкової звітності підприємств.

Часті запитання

Вартість аудиту визначається після ознайомлення з фінансовою та податковою звітністю Підприємства та залежить від виду діяльності Підприємства, кількості первинних документів, складності здійснених операцій. Вартість аудиту визначається в телефонному режимі, або при особистій зустрічі аудиторів з керівництвом Підприємства.
 

Договір на проведення аудиту укладається в письмовій формі після узгодження вартості аудиту та строків проведення аудиторської перевірки. 

 

Роботи виконуються за місцезнаходженням Підприємства та за місцезнаходженням аудиторської фірми.
 
Для проведення аудиторської перевірки потрібно надати: фінансову та податкову звітність, первинні документи, господарські договори, кадрову документацію, регістри бухгалтерського обліку. Також бажано надати тимчасовий доступ без права редагування до бухгалтерської програми, в якій ведеться облік Підприємства.
 
У випадку укладення договору на ведення бухгалтерського обліку з аудиторською фірмою Ви не будете витрачати кошти на придбання офісної техніки, канцелярських товарів. Ви не будете витрачати час на пошук кваліфікованого бухгалтера. Вам не потрібно сплачувати податки із зарплати бухгалтера.
 
Адреса

Київська область, Софіївська Борщагівка
вул. Шалімова, 69-А, офіс 2

+38 (050) 381-19-47

Аудиторська компанія

«Київський аудитор»

Номер реєстрації у реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності – 3551