Аудит фінансової звітності


Аудит фінансової звітності передбачає перевірку фінансової звітності, складеної  згідно національних стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. Такий аудит є дуже важливим для власників підприємства, так як надає можливість  впевнитись в реальному фінансовому стані підприємства, його активах, зобов’язаннях та капіталі. Також аудит фінансової звітності дозволяє підтвердити чисті активи підприємства, які є основним показником для визначення вартості підприємства, та прибуток підприємства, який є базою для нарахування дивідендів.

Аудит фінансової звітності здійснюється за наступними напрямками:

-          основні засобі, капітальні інвестиції та нематеріальні активи ;

-          запаси (матеріали, незавершене виробництво, готова продукція, товари);

-          розрахунки з покупцями;

-          банківські та касові операції;

-          операції з підзвітними особами;

-          операції з цінними паперами;

-          статутний капітал;

-          розрахунки з постачальниками;

-          кредити та інші боргові вимоги;

-          розрахунки за податками та зборами;

-          розрахунки з працівниками;

-          доходи, витрати та фінансовий результат.

За результатами аудиту фінансової звітності складається звіт з рекомендаціями по усуненню недоліків та аудиторський висновок.

 

bigmir)net TOP 100